Prostream и Географска Информационна Система (ГИС)

Prostream и Географска Информационна Система (ГИС)
16.08.2018 Сирма Мутафчийска

Една от новостите в компанията е внедряването на Географска Информационна Система (ГИС). Успешно приключихме първия си проект в областта и искаме да ви запознаем с основите на ГИС и с какво можем да бъдем полезни.

Системата е предназначена за компании, които управляват или притежават комунална инфраструктура в областите водоснабдяване, канализация, газоснабдяване, улично осветление, управление на отпадъците, паркове и зелени площи, кабелни канали и оптична мрежова инфраструктура.

Отделно от пространственото отчитане на съоръженията, оборудването и тръбопроводите, софтуерът служи като основа за изграждането на цялостна техническа информационна система, т.е. основата за въвеждането на информационните технологии във всички технически работни места в комуналните компании. Това е отлично решение за общините, т.е. собствениците на инфраструктурата, за техните нужди при надзор на ютилити компаниите и за автоматизиране на работните процеси, свързани с инфраструктурата.

Свързването на ГИС с други информационни системи (напр. бизнес и SCADA) интегрира всички данни в уникална, пространствено дефинирана единица. Тази система осигурява пълна функционалност и по този начин висока ефективност.

Системата не е затворена и предоставя опростен експорт на данни за фирми-партньори, които не използват GIS софтуер (например фирми за проектиране или проучване). Към системата допълнително могат да бъдат включени векторни CAD и GIS данни, които не се генерират в рамките на софтуера.

Системата се разпространява като цялостна софтуерна единица, еднаква за всички потребители, което означава, че всички необходими работни процедури са интегрирани в нея. При внедряването на системата в допълнение към софтуера потребителите получават пълно съдействие от нашите експерти.