SCADA

За осигуряването на икономична и надеждна работа във всеки един отрасъл, ПроСтрийм Груп извършва проектиране, инсталация и пуск на SCADA системи за визуализация и контрол на индустриалните процеси.

Основни характеристики на използваните софтуерни продукти:

  • Притежава всички характеристики на една съвременна система: Аларми, Списък събития, сигнализация, трендове
  • Съвременна „клиент-сървърна“ архитектура
  • Надежден и сигурен обмен на данни
  • Мощни средства за анализ, изчисления и оптимизиране
  • Съвременни графични средства за изобразяване на данните от процеса

При SCADA управлението е избрана за работа платформата SIMATIC WinCC Runtime Professional.