Пречистване на води в завод за рециклиране на пластмаса

Пречистване на води в завод за рециклиране на пластмаса
01.08.2018 Сирма Мутафчийска
пречистване на индустриални води

Екипа на Прострийм Груп има възможността да предложи най-добрата технологична схема за третиране на отпадъчна вода от процеса на рециклиране на отпадъци от пластмаса и LDPE.

Задачата, която заедно с нашия възложител си поставихме е да понижим съдържанието на неразтворени вещества до порядъка от 150-200 мг/л.

Зададените данни на вход са очакван максимален дебит 72 m3/час и параметри на водатасъгласно протокол от изследване на водите на завода в София/2017/, и съдържание на неразтворени вещества до 900 мг/л. Постъпващите води са без съдържание на ПАВ/повърхностно активни вещества/ и  нефтопродукти; с pH в диапазон от 7-9, без съдържание на вещества и компоненти, неподлежащи на утаяване чрез химическа коагулация.

Очаквайте скоро повече детайли за технологичната схема и избора на подходящо оборудване, както и детайли от монтажа, пуска и наладката на технологичната линия!