Пуск в експлоатация на вертикална автоматизирана решетка в КПС

През изминалия месец екипа на Прострийм Груп приключи успешно още един обект на Българското черноморие, като заедно с местното водоснабдително дружество осигури един по-чист сезон за туристите с една автоматизирана Канална Помпена Станция (КПС).

Нашата задача беше да доставим автоматизирана вертикална  решетка, изработка на метален насочващ улей към решетка, табло за управление, както и да извършим монтаж на оборудването и последваща пуск, наладка, изпитания и въвеждане в автоматичен режим на оборудването.

Монтираната автоматизирана решетка е със следните параметри:

  • Разстояние между прътите  – 25 mm
  • Ширина – 1100 mm
  • Височина на канала – 5700 mm
  • Максимално водно количество – 720 m3/h
  • Изхвърляне на отпадъци  – По посока на потока
  • Наклон / вертикален – 0°
  • Материал – AISI 304L
  • Инсталирана мощност kW – 0,37 kW

Заедно с електрическото табло, ние монтирахме и ултразвуков нивомер. Бяха извършени тестове в реални работни условия на решетката. Съоръжението работи нормално и е предадено за редовна експлоатация на ВиК дружеството. 

За да осигурим едно добро управление на активите на дружеството и съгласно гаранционните ни условия сме инсталирали GPRS модем за дистанционно управление и превантивна поддръжка на КПС. Компанията се ангажира да изпраща месечни доклади на експлоатационния персонал с цел оптимизиране на работата на решетката.