Изграждане на ПСОВ в Македония

ПСОВ Македония
ПСОВ Македония

Прострийм Груп участва в изграждането на  нова пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), която бе открита от Министър-председателя на Македония Зоран Зaев и Министъра на Околната среда и физическото планиране на Македония Садула Дураки.

Прострийм Груп извърши комплексен инженеринг, включващ доставка и монтаж на технологично оборудване, електро-монтажни дейности, внедряване на SCADA система, пуск и наладка, както и обучение на персонала.

В част машинно-технологична бяха изпълнени следните съоръжения:

  1. Входна помпена станция с архимедови помпи Q=0.25 m3/s, H= 5.4 m  и диаметър на винта 1300mm
  2.  Фини решетки с дебит 1200m3/h и разстояние между прътите 5мм, транспортьори и компактори, както и ротационно сито с дебит Q= 130m3/h и класификатор за пясък
  3. Мостов пясъкозадържател за правоъгълен басейн помпи за утайка
  4. Утайкочистачи за първични и вторчни утаители( басейни с диаметър 20 и 35м)
  5. Аерационна система и въздуходувки с капацитет 2274 m3/h
  6. Утайково стопанство включващо сгъстители, ексцентрик винтови помпи, система за подготовка и дозиране на полимер
  7. Система за оползотворяване на биогаз, когенератори и факел за газ
  8. Различни помпи, саваци, спирателна и регулираща арматура, дебитомери и т.н.

ПСОВ в гр. Прилеп ще подобри значително състоянието на околната среда в района на града и ще повиши качеството на водата, която достига до Прилепска река и нейните притоци.