Доставка, монтаж, провеждане на тестове и пуск на инсталация за сметищен газ