Доставка и монтаж на вертикални помпи с двойновтичащо работно колело тип RDLO V 600-705 B