Монтаж на промишлено оборудване

Прострийм Техник ООД предалага на своите кленти монтаж, подръжка и ремонт на машини, технологично оборудване, тръбопроводи, поточни линии и средства за автоматизация.

Нашия дългогодишен опит ни помага да бъдем добре подготвени и едновременно да удовлетворяваме желанията на клиентите си в следните сфери на монтажните дейности:

  • промишлено оборудване в енергетиката, металургичната, добивната, ХВП, химическата и др.индустрии;
  • тръбопроводи, помпи и арматура във всички сектори на икономиката;
  • стоманени конструкции в индустриални предприятия;
  • поточни линии;

Разполагаме с екип от висококвалифицирани инженери, които постоянно доказват своите знания и качества, като извършват възложените им проекти качествено и в срок!