Нефт и газ

Нефт и газ

Независимо за коя област от добива на нефт и газ, както и тяхната последваща прерабтка, продуктите, предлагани от Прострийм Техник ООД, гарантират че нашите природни ресурси се обработват безопасно и надеждно. В тази област на индустрията оптималното функциониране и максималната надеждност са от решаващо значение не само за осигуряване на безпроблемно работещи процеси, но и за защита на хората и околната среда.

За безопасното и ефективно преработване на суровия петрол и газ всички компоненти трябва да бъдат абсолютно надеждни.  Избора на висококачествените технологии ни помага да полагаме максимална грижа за изпълнение на този критерий, особено когато става дума за технологични помпи и клапани, използвани в рафинериите и газопроводните инсталации.

Нашата продуктова гама включва разнообразни по вид и предназначение изделия:

 • Спирателна арматура;
 • Регулираща арматура;
 • Компенсатори;
 • Електрически задвижвания;
 • Пневмо задвижвания;
 • Хидро-пневмо задвижвания
 • Помпи;
 • Газодувки;
 • Факел за газ;
 • Биогаз инсталации;
 • Кондензационни котли;
 • Когенератори;

Ако не намирате това, което търсите в изброения списък, моля свържете се с нас на office@prostreamtechnik.bg  или потърсете техническия ни екип на 02/9179337.

 

 

Минна индустрия

Химическа индустрия

Фармацевтична индустрия

ХВП

Енергетика

Топлоснабдяване