Прострийм Груп в партньорство със Strukton

Прострийм Груп в партньорство със Strukton
15.12.2015 Сирма Мутафчийска

15/12/2015

Прострийм Груп се стреми да предоставя на своите партньори актуални за времето си и адекватни на случая решения. В тази връзка партньорството ни с холандската компания Strukton дава възможност на българския пазар да се развива качествено и надеждно наблюдение и управление на процесите в транспортната инфраструктура. Един от акцентите в съвместните ни проекти със Strukton е дистанционният мониторинг на влакови стрелки. С изграждане на онлайн платформа потребителите имат достъп до актуална информация за активите на системата по всяко време и от всяко местоположение с интернет.

Софтуерното решение е инструмент за наблюдение, анализ, докладване и управление. То дава възможност за превантивни действия по отношение на повреди и аварии и води до съответното редуциране на експлоатационни разходи и ремонтни дейности. Пътниците също могат да следят за точното пристигане и тръгване на превозното средство и да оптимизират времето си.