Новини от презентацията на ПроСтрийм Груп и Strukton

Новини от презентацията на ПроСтрийм Груп и Strukton
27.10.2016 Сирма Мутафчийска

На 27 Октомври 2016 г. се проведе презентация на ПроСтрийм Груп и Strukton на тема „Иновативни решения, превантивна поддръжка и дистанционен мониторинг в транспортната инфраструктура“. Събитието беше открито от Управителят на ПроСтрийм Груп г-жа Нели Бухалова и продължено с представянето на фирма Strukton и нейните решения в областта на железопътния транспорт от представителят й г-н Ив Къстерс. На събитието присъстваха представители на фирми, както от частния, така и от държавния сектор в областта на транспортната инфраструктура. Презентацията премина в открита дискусия и обеден коктейл.

Прострийм Груп и Strukton благодарят на присъствалите на събитието за отделеното време и се надяват на ползотворни бъдещи бизнес взаимоотношения.