Технологично проектиране, доставка и монтаж на оборудване за ЛПСОВ към ДТБО