Проектиране и внедряване на SCADA система за управление на ПСОВ 1980 ЕЖ