Проектиране, изработка, доставка и пускане в експлоатация на нова дросел клапа за ВЕЦ „Тешел”