Приключи изпълнението по договор за доставка, монтаж и пуск на автоматизирани решетки