Приключи изграждането на система за дистанционен мониторинг и управление на обекти