Подмяна на обратни клапи в хвостохранилището на „Елаците Мед“ АД