Подмяна на обратни клапи в хвостохранилището на “Елаците Мед” АД