Изпълнение на монтажни и електромеханични работи, SCADA система и пуск