Изграждане на локална пречиствателна станция на Нефтен терминал “Росенец”