Доставка на два броя хоризонтални помпи с двойновтичащо работно колело за помпена станция