Доставка на вертикални помпи с двойновтичащо работно колело тип RDLO V 500-835 A