Доставка, монтаж и пуск на арматура в ТЕЦ „Марица Изток“ 2, блокове І и ІV