Доставка и монтаж на шест броя питателни помпи тип HGC 6/9 за ТЕЦ Варна ЕАД