Доставка и монтаж на технологично оборудване за пречиствателна станция с 4300 ЕЖ