Доставка и монтаж на автоматичен самопочистващ се филтър с капацитет 105 м3/ч

Доставка и Монтаж на Автоматичен Самопочистващ се Филтър с Капацитет 105 м3/ч

ПроСтрийм Груп достави и монтира пречиствателно съоръжение за питейни води – автоматичен, самопочистващ се филтър с капацитет 105 м3/ч., с възможност за индивидуално въвеждане на обратното промиване. Скоростта на филтруване е 3-10 м3/ч, като количеството на вода за обратна промивка не е по-малко от 22 м3. Гранометричния състав на съоръжението е кварцов пасък 0,7-12 мм по ДИН19623.