Доставка и монтаж на автоматичен самопочистващ се филтър с капацитет 105 м3/ч