ЕСКО договори за МСП и Общини

ЕСКО договори за МСП и Общини
07.02.2022 Сирма Мутафчийска

Договорите с гарантиран резултат или т.нар ЕСКО договори са финансов механизъм за насърчаване на енергийната ефективност. Чрез изпълнението на такива договори се предлагат енергийно ефективни услуги, в сгради и/или промишлени системи, градове и общини, като възстановяването на направените инвестиции и изплащането на дължимото на изпълнителя за възнаграждение се извършва за сметка на реализираните икономои на енергия.

Чрез прилагането на този механизъм Прострийм Груп предлага енергийно ефективни решения за намаляване на разходите за улично осветление, както и общинския сграден фонд.

Ползите за общините са не малко:

  • спестяване на инвестиционни разходи, чрез финансиране от трета страна. Инвестициите се изплащат от реализираните икономии;
  • гарантирани енергийни спестявания;
  • прехвърляне на риска към частния сектор ( финансиращата ЕСКО компания, в случая Прострийм  Груп)

За повече информация, не се колебайте да се свържете с нас, за да обсъдим възможностите за намаляване на потреблението на електроенергия във Вашия случай!

Очакваме ви на 02/9179310 или office@prostream.bg