7 находчиви тенденции във водния сектор за 2017 година

7 находчиви тенденции във водния сектор за 2017 година
05.07.2017 Сирма Мутафчийска

След като се разделихме с една вълнуваща година на интелигентни решения във водния сектор, е време да запретнем ръкави и да посрещнем новостите през 2017 година. Предвид опасенията, свързани с недостига на вода, надеждността и сигурността, сега е наложително да приложим цифровите решения за подобряване на  ефективността на водоснабдителните системи, както и да се изгради правилна организация за нейното подпомагане.

За водоснабдителните системи, е важно появата на доставчици на интелигентни водни  устройства, свързани с интернет на нещата (IoT) – предлагащи изобилие от възможности за увеличаване на устойчивостта и рационализиране на оперативните резултати.  Според „Делойт“ данните, задвижвани от данни, „имат голям потенциал да преобразуват начина, по който потребителите, правителството и обществените предприятия мислят за водата – като ресурс и как индустрията да планира, инвестира и управлява водната инфраструктура за в бъдеще“.

Въпреки, че има много вълнуващи развития във водния сектор, тук има 7 интелигентни водни тенденции, които трябва да се търсят през 2017 г., базирани на вътрешен и SWAN експертен анализ:

  1. Онлайн включването на клиентите

Днес ВиК Дружествата започват да разбират и приветстват предимствата от  включването на клиентите си в диалога за изграждане на интелигентни водоснабдителни системи. Чрез появата на AMI решенията, ВиК Дружествата вече могат да използват директна двупосочна комуникация – от клиентските измервателни уреди до помощна информационна програма  , след това обратно към уеб порталите на клиентите и приложенията за смартфони. Това позволява на ВиК Дружествата да предоставят висококачествено обслужване, като предупреждават клиентите си  за възможни аварии, планови ремонти, замърсяване на водите и др. Клиентите могат също активно да проследяват консумацията на вода и да следят месечните си сметки. През 2017 г. технологиите за включване на клиентите ще играят още по-важна роля, тъй като те търсят по-голяма прозрачност и желаят да участват с предложения , а софтуерните приложения свързани с водоснабдителните мрежи, стават по-персонализирани.

  1. Интелигентно напояване

Глобалната напоителна система претърпя трансформация с помощта на технологията, известна още като прецизно или „умно“ напояване. Напоителната система е изправена пред значителни предизвикателства, поради недостига на вода, увеличаването на производството на култури и изменението на климата. Чрез възприемането на интелигентни технологии за напояване, земеделските производители могат да увеличат максимално добивите си, като посочват къде и кога да се напоява, отчитайки състоянието на почвата в земеделските масиви чрез сензори,  датчици и контролери. Отчитайки и състоянието на водните ресурси.

  1. Интелигентно управление на отпадъчните води

С увеличаване на урбанизацията, замърсяването на околната среда, изменението на климата, застаряването и нуждата от подобряване на обслужването на клиентите, водоснабдителните дружества  се обръщат към „интелигентни“ решения, базирани на big data analytics, за подобряване на техните системи за отвеждане и обработка на отпадъчни води. Тези решения позволяват на операторите да откриват скрити течове, инфилтриране на отпадни води в околната среда ,да приоритизират действията си, и  бързо да реагират на системните повреди и да прилагат адекватен работен модел. През 2017 г. ще има все по-голямо  влияние на IOT решенията  към интелигентните решения за отпадъчни води. Например, най-новият изследователски доклад на SWAN показва как четири града в САЩ, използвайки технологичните данни от интелигентните решения във водния сектор – извършват мониторинг, анализ, и извършват превенция от замърсяване .

  1. Мониторинг на качеството на водите в реално време

Възможността  за ефективно управление  и извършване на мониторинг в реално време на  водопроводните мрежи, както на водоизточника , така и на дистрибуторските системи,  дава  възможност за ранното им откриване . Качеството на водите , като например кризата с замърсената вода  в Мичиган и неотдавнашният инцидент в Корпус Крист, Тексас, обърнаха вниманието към проблемите с качеството на водата в развитите страни. ВиК Дружествата могат активно да управляват и избягват потенциални заплахи, чрез мониторинг на качеството на водите в реално време. През 2017 г. ще бъде поставен по-голям акцент върху необходимостта от такива решения, за да се гарантира сигурността на водната мрежа.

  1. Сливания и придобивания

2016 беше интересна от новите играчи във водната индустрия , които обвързаха различни фирми от сферата на електрониката с компании работещи основно във водния сектор. От тези сделки се сформираха нови стратегически партньорства. Xylem придоби Sensus и Visenti. GE Water & Process Technologies подписа множество споразумения за сътрудничество с WaterSmart Software и Smart Earth Technologies. Също така Belkin, водеща компания за потребителска електроника, обяви съвместно предприятие с Uponor за “ интелигентни водоснабдителни системи в умния дом“.  През 2017 вероятно ще произлязат още подобни партньорства, които ще предложат интегрирани решения.

  1. Автоматизирано бъдеще

Автоматизираните решения за водния сектор се развиват все по – бързо. Например, днес, дроновете могат да събират данни, да извършват мониторинг и да проверяват състоянието на запорните устройства, а в системата за изпомпване на отпадъчни води е  с вграден  интелект. Индустрията се променя с развитието на облачните услуги, големия анализ на данните и машинно управление, чрез системи за дистанционен мониторинг и управление. Тези сложни системи включват технологични устройства, които могат да взаимодействат помежду си и да обменят данни едни с други и да подават информация за  оптимизация на процеса.  През 2017 ще продължи наблюдението върху появата на нови автоматизирани решения, които вероятно ще променят лицето на водния сектор.

  1. Сътрудничество в отрасъла

Стратегическото значение на   интелигентния воден сектор ще изисква от заинтересованите страни от сектора да си сътрудничат и да използват най-добрите практики във водната индустрия. Такива взаимодействия ще бъдат необходими през 2017 г., за да се проучат най-добре начините за справяне с глобалните предизвикателства пред  водния сектор. За да спомогне за улесняването и разширяването на тези взаимоотношения,  фокусът трябва да е върху създаването на интелигентни, гъвкави системи за водоснабдяване и отвеждане на  отпадните води от гледна точка на информационните технологии и услугите.