22 март – Световен ден на Водата

22 март – Световен ден на Водата
20.03.2019 Сирма Мутафчийска

Този Световен ден на водата, 22 март, е за справяне с водната криза, като се обърне внимание на причините, поради които толкова много хора нямат достъп до безопасна питейна вода

Цел 6 за устойчиво развитие е кристално ясна: вода за всички до 2030 г. По дефиниция това означава да не оставяме никого бе здостъп до този така важен ресурс. Но днес милиарди хора все още живеят без чиста вода – техните домакинства, училища, работни места, ферми и фабрики се борят да оцелеят и да процъфтяват.

КЛЮЧОВИ ФАКТИ

  • 2,1 милиарда души живеят без чиста вода у дома;
  • Едно от четирите начални училища нямат достъп до питейна вода, като учениците използват незащитени източници;
  • Повече от 700 деца на възраст под пет години умират всеки ден от диария, свързана с опасна вода и лоша хигиена;
  • В световен мащаб 80% от хората, които използват небезопасни и незащитени водоизточници, живеят в селските райони;
  • Над 800 жени умират всеки ден от усложнения по време на бременност и раждане;
  • За 68,5 милиона души са били принудени да напуснат домовете си поради липса на достъп до безопасни водни услуги;
  • Около 159 милиона души събират питейната си вода от повърхностни води, като езера и потоци;
  • Около 4 милиарда души – почти две трети от населението на света – изпитват огромен недостиг на вода през най-малко един месец от годината;
  • 700 милиона души по света биха могли да бъдат достигнати от интензивен недостиг на вода до 2030 година.

 

 

Източник: https://www.worldwaterday.org/