Успешно премината приемателна комисия на ПСОВ

Успешно премината приемателна комисия на ПСОВ
28.09.2018 Сирма Мутафчийска
ПСОВ Тервел
ПСОВ Тервел
ПСОВ Тервел
ПСОВ Тервел

Договорът за инженеринг (проектиране в работна фаза и авторски надзор по изпълнението, изграждане, доставка и монтаж на оборудване с обучение на персонала и пускане в екплоатация) на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), довеждащ колектор и довеждаща техническа инфраструктура на гр. Тервел реализира „ДЗЗД Скития“, с водещ партньор в обединението Прострийм Груп ЕООД.

Успешно преминахме държавна приемателна комисия на ПСОВ за 11 000 е.ж,  където екипа ни достави и монтира технологичното оборудване, изгради електрическата инсталация и SCADA системата на станцията. Комисията разгледа извършените дейности и прие обекта без забележки.

Станцията беше стартирана в края на миналата година, като през този период ние следим дистанционно работата на пречиствателната станция 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. По този начин гарантираме на Общината и Водоснабдителното дружество поддържането на експлоатационните характеристики, залегнали в проекта за реконструкция на ПСОВ.

Очакванията на общината са за подобряване качеството на околната и жизнената среда, подобряване здравето на населението посредством въвеждане на екологосъобразно пречистване и заустване на отпадъчните води и не на последно място повишаване на атрактивността на гр. Тервел като туристическа дестинация.

Преди няколко дни беше открит и Общински музей на гр. Тервел, който комисията и изпълнителите на проекта имаха възможност да посетят след приключването на работата и подписването на AKT 16 на ПСОВ Тервел.