Успешен годишен одит 2016 за Прострийм Груп

Успешен годишен одит 2016 за Прострийм Груп
16.03.2016 Сирма Мутафчийска

Уважаеми Партньори,

Прострийм Груп успешно премина годишен одит за разширяване обхвата на сертификация на интегрираната система за управление в съответствие с ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.