Дистанционен мониторинг

Мониторинг на индустриални процеси и съоръжения може да бъде използван като първична или допълнителна функция за поддръжка. Квалифицирани технически специалисти осъществяват наблюдение на инженерната инфраструктура и процесите на работа, което ни помага да диагностицираме, сигнализираме и разрешаваме проблемите, преди да са станали критични.

Заради отговорността, която сме поели за да бъдем ваш доверен партньор ние ви предлагаме:

  • внедряване на системи за мониторинг на индустриални процеси;
  • анализи и управление;
  • управление на активите, вкл. определяне местоположението;
  • измерване, следене и контрол на параметрите на оборудването;
  • аларми и превантивни действия;
  • наблюдение в реално време и запис на данни.

А какви са ползите?

Икономическа изгода: спомага за намаляване на разходите по обслужване и оперативните разходи на предприятието
Готовност на работа: спомага планирането на престоите, съобразявайки ги с производствените нужди.
Устойчиво развитие: намалява нуждата от подмяна на части на цялото съоръжение или сътоветната поточна линия
Гъвкавост: за да се убедите в ползите предоставяме възможност за стартиране с малък брой елементи за мониторинг и постепенно добавяне на други.