Автоматизация и SCADA системи

Прострийм Техник се стреми към цялостното затваряне на инженеринговия цикъл в едно индустриално предприятие, включващо доставка и монтаж на съоръженията, автоматизация, пусково-наладъчни дейности, въвеждане в експлоатация, гаранционно и след гаранционно обслужване, дистанционно управление и мониторинг.

Процеса по автоматизация и изграждане на SCADA система на обекта се извършва съгласно проектните параметри, в съответствие с избраната технология, и разбира се познаването на процеса на съответното производство. В допълнение екипа ни извършва и електромонтажни дейности – изграждане на електрически инсталации ниско и средно напрежение, както и  електрообзавеждане в областта на електро-енергетиката, монтаж на  контролно-измервателни прибори (КИП).

Тъй като се стремим да сме в крак с тенденциите при управлението на процеси, Прострийм Техник разбира важността на световната индустрия и внедряването на Industry 4.0 технологиите. Internet of Things свързаността е в основата на автоматизираната индустриална икономика, благодарение на която получаваме по-прецизно управление на производствените и процесните дейности, по-малко разходи, грешки и аварии, увеличаваме възможностите на инструментите за прогнозен анализ.

Ние сме Вашия партньор за избора на технология за автоматизиране, реализиране на програмируемите процеси, изграждане на елеткроинсталации и МСС, както и осигуряване на дистанционно наблюдение на процесите! Доверете ни се и заедно ще решим належащите проблеми и предотвратим появата на нови във вашето производство!