Доставка на статични гравитачни сита за Индустрията

Доставка на статични гравитачни сита за Индустрията
12.07.2021 Сирма Мутафчийска
коанда решетки за индустрията
коанда решетки индустрия псов

Успешно приключихме проект по доставка на статични гравитачни сита в индустриално предприятие в България!

Статичните сита са самопочистващи се фини решетки, които функционират на принципа на гравитацията, без да е необходимо допълнително електрическо задвижване. Тези сита са икономично решение за разделяне на твърди частици от течности в непрекъснат процес с минимална нужда от поддръжка. Твърдите вещества се извличат вече изцедени, което в зависимост от приложението позволява повторната им употреба.

Конструкцията се състои основно от

  • метално тяло от неръждаема стомана AISI 316, в което посредством фланшова връзка постъпва медията за филтруване;
  • насочващ улей;
  • филтруваща решетка;
  • метално тяло за филтрираната течност, с фланшова връзка за отвеждането й

Решетките, които доставихме имат следните технически параметри и приложение:

Флуид: Смесен поток от битова и производствени води. Без агресивни параметри на водата.

Монтаж:  ситата са монтирани преди черпателен резервоар (ЧР) на помпена станция (ПС) към ЛПСОВ.

Технически данни:

Капацитет: 50л/с всяко сито

Филтруващи отвори: 0,5мм

Широчина: 1600мм, Височина: 1800мм, Дълбочина: 1600мм

DN вход: 250, DN изход: 300

Материал: AISI 316

 

За повече информация и запитвания, не се колебайте да се свържете с нашия екип на prostream@prostream.bg