Прострийм Груп достави гумена транспортна лента

Прострийм Груп достави гумена транспортна лента
30.08.2013 Сирма Мутафчийска

Прострийм Груп извърши доставка на гумена транспортна лента с текстилени вложки. Лентата е част от основното трасе за подаване на въглища към котлите на топлоелектрическа централа в страната и свързва дробилния корпус с разположените в него разпределителни устройства с ГЛТ.