Прострийм Груп – член на Камарата на Строителите в България

Прострийм Груп – член на Камарата на Строителите в България
март 20, 2017 Сирма Мутафчийска

Считано от 16.02.2017г. Прострийм Груп ЕООД е част от Камарата на Строителите в България. Компанията успешно придоби квалификация за извършване за строежи от трета, четвърта и пета група – трета и четвърта категория на територията на страната.