Прострийм Груп с пореден договор за Дистанционен мониторинг на ПСОВ

Прострийм Груп с пореден договор за Дистанционен мониторинг на ПСОВ
14.02.2018 Сирма Мутафчийска
24/7 мониторинг на ПСОВ

Hарастващите предизвикателства, свързани с третирането на отпадъчни води, принуждават операторите на пречиствателни станции да променят традиционните си експлоатационни практики. За радост някои от водоснабдителните дружества проявяват голяма предприемчивост и се доверяват на новите технологии.

Прострийм Груп с радост ви съобщава, че сключихме рамков договор за  дистанционен мониторинг и управление на технологичните процеси в пречиствателни станции за отпадъчни води, стопанисвани от ВиК оператор.

 

Дейностите, които нашият експертен персонал ще извършва  24 часа на ден, 7 дни в седмицата са следните:

 • Мониторинг на съоръженията и технологичните процеси в пречиствателните станции;
 • Дистанционно управление на оборудването и промяна на работни параметри при необходимост;
 • Следене за възникване на аварии;
 • Диагностика на състоянието на съоръженията;
 • Следене за отклоняване от нормални експлоатационни условия на машините с цел превантивна поддръжка;
 • Запис и анализ на данни. Предлагаме функции за графики и експорт на данни и показва съответните отношения на свързани данни
 • Време за реакция, при настъпили проблеми и необходимост от посещение на обекта – в рамките на няколко часа.

Тъй като знаем, че е много важно да се прави анализ на състоянието на  ПСОВ, ние предоставяме на нашия клиент:

 • Ежемесечен доклад за състоянието на съоръженията в пречиствателните станции;
 • Препоръки за ремонт на машини, при необходимост;
 • План за предстоящи профилактични действия, ако има такива през месеца;
 • Отчет от извършени профилактични и ремонтни дейности, ако има такива през месеца.

Тъй като поверените ни пречиствателни станции се намират в планинска местност, на разстояние от 12 км една от друга, и на 75км от централното управление на ВиК дружеството, единствения начин за управление на станциите остава дистанционното им управление.

Посредством дистанционния мониторинг ние подобряваме информационния поток, улеснява се събирането на данни, намаляват се оперативните разходи на дружеството и се увеличава сигурността на работата на технологичните процеси в ПСОВ. Друго предимство е, че осигуряваме достъп до данни в реално време за качеството на третираната вода, която се подава от станцията към потребителите. По този начин спомагаме за защита срещу замърсяване и отпада необходимостта от назначаване на персонал съгласно изискванията по места.

Липсата на специалисти във ВиК сектора, все повече налага тенденция за избор на външна фирма оператор на ПСОВ, ПСПВ и ПС. Доверете ни се и вие! Екипа на Прострийм Груп ще ви докаже своя 23 годишния опит в областта на управлението на водите,  посредством внедряване и управление на последните технологии за автоматизация на отдалечени обекти , във вашето дружество.