ПроСтрийм Груп – Строител Четвърта Група, Втора Категория

ПроСтрийм Груп – Строител Четвърта Група, Втора Категория
26.05.2017 Сирма Мутафчийска

С гордост съобщаваме, че Прострийм Груп ЕООД е вписан в  Централен професионален регистър на строителя ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС  за строежи от втора до четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС.

По този начин компанията разширява своите възможности за развитие на дейността си в инфраструктурния и екологичния сектор.