ПроСтрийм Груп на семинар „Пречистване на отпадъчни води“

ПроСтрийм Груп на семинар „Пречистване на отпадъчни води“
26.09.2016 Сирма Мутафчийска

26.09.2016

Семинарът, който ще се проведе на 29-30 септември, има за основна цел да направи оценка на най-широко използваните в България методи за пречистване на отпадъчни води, да даде възможност да бъдат представени иновативни и технико-икономически изгодни решения за тяхното третиране и безопасно заустване, както и позволи на събралите се експерти да споделят опит при оптимизиране работата на съоръженията в ПСОВ.

ПроСтрийм Груп ще вземе участие със свои експерти, които ще представят за първи път пред българска аудитория производствените процеси и съоръжения на фирма Инстало БГ, български производител на технологично оборудване за пречиствателни станции.

Събитието се организира от Българска Асоциация по Водите във „Винен и СПА комплекс Старосел“.