Прострийм Груп достави бутален вентил DN800 за язовирна стена

Прострийм Груп достави бутален вентил DN800 за язовирна стена
04.07.2016 Сирма Мутафчийска

04.07.2016

Съгласно договор за доставка на тръбопроводна арматура, Прострийм Груп изпълни поръчката за дънен изпускател на язовирна стена. Буталният вентил VAG RIKO (тип Джонсън) е с диаметър DN 800, номинално налягане PN 10 и електрическо задвижване AUMA.