Презентация на Прострийм Груп и Акварор

Презентация на Прострийм Груп и Акварор
06.06.2014 Сирма Мутафчийска

13-06-2014

Прострийм Груп ЕООД и Акварор ООД проведоха техническа презентация на тема „Иновативни технологии и решения за питейни и отпадъчни води”. Събитието се състоя между 04 и 06 Юни в гр. Девин.

Лектори от България и чужбина представиха:

ESCO проекти, дистанционно управление на ПСОВ, автоматизация на помпени станции, изграждане на SCADA системи, оператори на пречиствателни станции, продукти за изграждане на водопровод и канализация, технологично оборудване за пречиствателни станции;

Нови модели водомери, системи за дистанционно отчитане. Вакуумно отводняване;

Филтри за пречистване на питейни води;

Модулни резеровари.

Специален гост на събитието беше Г-н Иван Иванов – Председател на Българската Асоциация по водите, който представи “Какво предвижда ОП Околна среда 2014 – 2020 г.”

Благодарим на всички участници за проявения интерес и отделеното време!

До нови срещи!