Повишаване на квалификацията и нивото на професионалните умения

Повишаване на квалификацията и нивото на професионалните умения
14.11.2014 Сирма Мутафчийска

14 ноември 2014

С цел непрекъснато да подобряваме индивидуалните, груповите и организационни резултати в работата на нашите служители, ние, в Прострийм Груп, инвестираме в повишаването на тяхната професионална квалификация и удовлетвореност от техния труд.

Нашият колега – инж. Йордан Йорданов, завърши поредния курс за програмиране на контролери Siemens – II ниво.

Темите на курса бяха:

–          STEP7-програмни средства  за създаване, тестване и търсене на грешки

–          Параметриране на аналогови модули, обработка на аналогови сигнали

–          Условни и акумулаторни операции, операции с реални числа

–          Програмиране на комплексни функции и функционални блокове, Multiinstance-модел

–          Индиректно адресиране

–          Видове организационни блокове, организация на програма с прекъсване

–          Въведение в HMI, процесни променливи, алармени съобщения

–          Запознаване с Micromaster, обмен на данни по Profibus DP

–          Приложение на S7-библиотеки – системни блокове (SFC, SFB)

–          Документиране, запис и архивиране на програмата, програмиране с тестов редактор

–          Практически упражнения върху SIMATIC PG, SIMATIC S7-300 и SIMATIC S7-400, TP177A/B, Micromaster 420/440, ET200S/M и модел на поточна линия.