Ние работим!

Ние работим!
08.04.2020 Сирма Мутафчийска

Уважаеми Колеги и Партньори,

Внимателно следим развитието на епидемията с COVID-19 и указанията на компетентните органи. Уверяваме ви, че подхождаме с изключителна грижа и внимание и взимаме необходимите мерки за сигурността и продуктивността на нашите служители. Като модерна инженерингова компания, за да предпазим всички клиенти, партньори и екипа ни от разпространението на вируса, изнесохме повечето си дейности във виртуална среда, без това да нарушава ежедневната ни комуникация с вас.

Продължаваме да работим усилено по най-добрия начин, както обикновено и да изпълняваме ангажиментите си към вас с висока професионална отговорност. Обичайните ни начини за комуникация в работно и извънработно време се запазват. Склада ни е отворен от 9:00 до 18:00 ч.

Бъдете здрави!

Надяваме се, че всички съвсем скоро ще можем да се върнем към нормалния ритъм на живот и работа