Монтажни механични и ремонтни дейности

Прострийм Груп изпълнява дейности по монтаж и поддръжка на оборудване в пречиствателни станции за отпадъчни и питейни води, помпени станции и язовирни съоръжения, както и поддръжка на помпени групи, спирателна и регулираща арматура, електрически задвижвания.

За максимална експлоатационна надеждност и безопасност ПроСтрийм Груп предлага само оригинални резервни части на закупеното оборудване. Всички резервни части са прецизно произведени и включват специфични формовани компоненти, механични, електрически и електронни компоненти, които се произвеждат по най-високите стандарти.

Възползвайки се от нашите услуги, получавате следните предимства:

  • Диагностика и сервиз;
  • Профилактика и ремонт в нашата сервизна база;
  • Обучени и сертифицирани инженери;
  • Калибриране;
  • Софтуерна документация за история на сервизните дейности;
  • Превантивна програма за техническо обслужване и изпълнение.