Как се създава и внедрява IoT решение?

Как се създава и внедрява IoT решение?
01.06.2017 Сирма Мутафчийска

Информация за събиране при разработването и внедряването на Перфектното IoT Решение

Колкото повече информация можете да се събере предварително, толкова по-точен може да бъде проекта, с цел удовлетворяне производствените нужди.

Как се създава IoT решение на кратко?

В идеалния случай, събирайте възможно най-много информация от клиента и заинтересованите страни, за да създадете кратка информация за IoT.

Систематизирането на тази информация в един малък документ е полезно по няколко причини:

 • Става една отправна точка за целия проект – идеална за срещата в начало на проектния грунд.
 • Може да се завишат документалните изискванията и да се използва за разработване, проверка и клиентска подписка.
 • Създаване на голяма база данни за нови членове на екипа, партньори и доставчици.
 • Отговори в бъдеще на въпроси, като: защо сте избрали определено решение или технология.
 • Това може да бъде „жив“ документ, който се актуализира, спрямо развитието на проекта и внедряването на системата.

 

Каква информация ви е необходимо да съберете за идеалното IoT решение?

В края на тази статия можете да намерите работен лист за IoT решение, който ще ви помогне да си отговорите на следните въпроси:

 1. Какъв е обзорът на системата или решението, което вие или клиентът желаете да развиете?
 2. Има ли съществуваща система, която е внедрена или се тества в момента? Ако отговорът е „да“, дайте кратък преглед на това решение и какво липсва.
 3. Какви данни искате да отчетете или какви сензори искате да използвате? Примери за общи сензори: температура, влажност, открита вода, осветление.
 4. Каква е връзката от сензорите към портала или концентратора? Примери за кабел: RS232, RS485, Ethernet и др. Примери за безжична връзка: Bluetooth, Wi-Fi, нелицензирано радио и др.
 5. Каква е връзката от портала или концентратора към вашия сървър или платформа? Примери: клетъчни, Ethernet, LPWA, WiFi и др.
 6. Къде ще изпратите данните от датчика/сензора? Примери: Вашият сървър, клиентски сървър, платформа на трета страна?
 7. Имате ли нужда от сигнали в реално време? Примери: текстово съобщение, когато водата е открита; имейл, когато температурата надхвърли определена температура.
 8. Какви данни искате да се покаже на платформата?
 9. Физическо местоположение или среда, в която ще се инсталира оборудването? Примери: фабрика, в автомобил, извън, сурова среда и др.
 10. В кои държави възнамерявате да приложите решението си? Това е важно за сертифицирането, регулаторните и честотните ленти. Също така важно е да разберете кои партньори в тези страни искате да използвате за свързване.
 11. Каква е ориентировъчната времева линия за внедряване на решения, свързани с Интернет на нещата (Internet of things): доказателство за концепция, тестване, проучване, разгръщане и внедряване.
 12. Колко единици и кога имате нужда от тях за всеки етап от внедряването?
 13. Има ли специални изисквания, които не са изброени?

При наличието на многото въпроси може да не получите отговори на всички. Това може да има няколко причини, поради които даден клиент не предоставя цялата тази информация:

 • Проектът е в начална фаза на проектиране и подробностите все още се уточняват.
 • Клиентът просто не е разгледал всички аспекти на проекта.
 • Патентована информация – може да се наложи да подпишете специално разрешение, за да получите цялата информация.
 • Въпросите са извън компетентността на клиента – трябва да бъде включена различна група, която не е присъствала на първоначалните срещи.

Какво да направите с цялата информация, която събирате?

Сега, когато имате добро разбиране за цялостния проект, е време да създадете кратко решение за Интернет на нещата. Този един документ ще ви помогне да изградите, интегрирате и внедрите перфектното решение за Интернет на нещата.

Ето стъпките:

 1. Обобщете всичките си бележки в един документ, който е лесен за преглед и разпространение на членовете на екипа.
 2. Направете систематизирана диаграма. Това до голяма степен обяснява цялостното решение накратко. И аз обичам диаграми.
 3. Прегледайте IoT решението на краткото с вашия екип за разработка или системен администратор, за да сте сигурни, че можете да доставите решението. Съответните екипи могат да осигурят добри предложения и решения от техния опит. Те могат също така да имат идеи, за да направят по-добро решение или да видят потенциални проблеми, които могат да бъдат разрешени във фазата на проектиране.
 4. Проследете с Вашия клиент и получете обратна връзка от вътрешните си екипи и вижте дали имат въпроси или коментари. Този първоначален преглед във фазата на проектиране ще ви спести време, пари и недоразумения по пътя.
 5. След като включите обратната връзка от всички в IoT решението, насрочете последваща среща със съответните екипи, за да прегледате откритите елементи и започнете да планирате доказателство за концепцията.

Резюме:

Задайте толкова въпроси, колкото е необходимо, за да разберете решението на интернет на нещата, но не го проточвайте. Ако работите с клиент, може да искате да прекъснете разследването на две или повече части.

Например, започнете с проучването на първите три въпроса на първоначалната среща. Те са добри, за да започнат дискусиите и да започнат проекта. Те също така ви помагат да разберете дали има желание за съвместна работа. След това насрочете последващи срещи, за да получите отговори за останалите въпроси. По-късните сесии обикновено са идеални за срещи с експертите по определени теми, тъй като проектът се развива напред.

Не забравяйте, че колкото повече информация можете да съберете, толкова по-добре, но трябва да слушате клиента си и да сте сигурни, че не получават прекалено много въпроси.

За да ви помогна да съберете информацията, създадохме кратък работен лист за IoT решението, използвайки софтуера Lucidchart.