ЕСКО Договори

ЕСКО договора е договор с гарантиран резултат. При стандартния договор за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на енергоефективни съоръжения, клиентът финансира изцяло съоръженията и няма гарантиран резултат. При такъв тип договор рискът е изцяло за сметка на клиента.

Чрез договор с гарантиран резултат (ЕСКО), може да се направи инвестиция, която да се изплаща на от спестяванията на средства за енергия. Инвестицията се изпълнява със средства на компанията изпълнител – в случая Прострийм Груп. Ние предоставяме първоначален инженеринг, доставка и монтаж на високоефективно оборудване и/или фотоволтаични системи, в зависимост от нуждите на клиента. Риска за цялата инвестиция се поема от ЕСКО компанията.

Как можем да Ви помогнем?

Прострийм Груп предлага договори за енергийна ефективност с гарантиран резултат (ESCO), които включват партньорство с клиента, при което и двете страни са заинтересовани от постигането на оптимални енергийни характеристики. Преди сключването на такъв договор се изготвя енергиен одит, включващ подробно проучване за техническата и икономическата рентабилност.

Какво ви предлагаме?

  • Мониторинг, анализ и оптимизация на енергийното потребление;
  • Мониторинг и анализ на енергийната ефективност с цел оптимизиране на съотношението на произведена и консумирана енергия;
  • Експлоатация на съоръженията за осигуряване на качествено изпълнение на услугата

За повече информация относно нашите възможности и предложения не се колебайте да се свържете с нас на тел: 02/9179310 или просто ни пишете на office@prostream.bg. Очакваме ви, за да можем заедно да подобрим вашата енергийна ефективност!

ЕСКО договорите са уредени, съгласно чл. 72 и сл. от Закона за енергийната ефективност. Повече информация, относно правната рамка може да разгледате на посочения линк: https://www.seea.government.bg/bg/dogovori-s-garantiran-rezultat