ИНЖЕНЕРИНГ

Най-новото направление, което е продължение на автоматизацията и SCADA системите, е технологията Internet of Things.

Предлагаме на своите клиенти проектиране и изработване на табла за управление, електро управление на машини и съоръжения, изграждане на системи за енергиен мениджмънт, монтаж и настройки на кип, разработване и внедряване на SCADA системи за управление.

Прострийм Груп изпълнява дейности по монтаж и поддръжка на оборудване в пречиствателни станции за отпадъчни и питейни води, помпени станции и язовирни съоръжения, както и поддръжка на помпени групи, спирателна и регулираща арматура, електрически задвижвания.

Прострийм Груп изпълнява дейности по монтаж и поддръжка на оборудване в пречиствателни станции за отпадъчни и питейни води, помпени станции и язовирни съоръжения, както и поддръжка на помпени групи, спирателна и регулираща арматура, електрически задвижвания.