Една нова ПСОВ

Една нова ПСОВ
30.10.2020 Сирма Мутафчийска

Успешно приключихме още един обект в сферата на пречистването на отпадъчни води!

ПСОВ
ПСОВ

Изградената ПСОВ е с двустъпална схема, проектирана с капацитет от 12 700 еквивалент жители. Тя се захранва от съществуващата смесена канализационна мрежа на града, посредством новопроектиран довеждащ канализационен колектор. Пречиствателната станция е оборудвана с автоматично управление на притока на отпадъчните води в зависимост от сезонното натоварване и анализ на отпадъчните води на входа и изхода компютърна система за управление на технологичните процеси.

А какво направихме ние?

  • Доставихме и монтирахме технологичното оборудване – решетки, утайкочистачи, аерационна система и въздуходувки, шнекови помпи и филтър преса, транспортьори, саваци, система за UV дезинфекция, както и спирателна арматура;
  • Изградихме електрическата инсталация, което включва полагане на кабели, изработка на електрически табла и МСС;
  • Изградихмме и въведохме в експлоатация SCADA система.

Ако и вие имате нужда от партньорство в областта на третирането на битови и индустриални отпадъчни води, не се колебайте да се свържете с нас на office@prostream.bg или 02/9179310. Очакваме ви!