Компанията

Ние, Прострийм Техник ООД, вярваме, че основен принцип за ежедневната ни инженерингова дейност е да реагираме бързо, качествено и в срок, на изискванията на нашите клиенти и да предоставяме технологични решения от реномирани производители с качествени продукти, както и техническа компетенция и консултации.

Ценностната система, към която се придържаме, представя същината на това, което сме ние като компания и ни ръководи във всички наши дейности.

 

СТОЙНОСТ ЗА КЛИЕНТА

 • Предвиждане и удовлетворяване потребностите на клиента
 • Иновативни решения, високо качество на продуктите и услугите

 

ПОЧТЕНОСТ

 • Прозрачност в комуникацията
 • Етични бизнес практики

 

НЕПРЕКЪСНАТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

 • Учаща се организация с постоянно желание за промяна
 • Посрещане на предизвикателствата

 

ПОСТИГАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ

 • Ясни цели и високи стандарти
 • Без компромиси в качеството

 

СЛУЖИТЕЛИТЕ

 • Най-голямото богатство на компанията
 • Мотивираност и отдаденост

 

КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

 • Безопасността на първо място
 • Устойчиво развитие и ангажираност