Автоматизация и Електроуслуги

Прострийм Груп изпълнява дейности по пълен инженеринг на технологичните процеси в промишления и водния сектор включващи проектиране, електромонтажни работи и дейности по механичен монтаж, производство на електрически табла, автоматизация, управление и контрол.

Електромонтажни дейности  

  • Изграждане на електрически системи и инсталации ниско и   средно  напрежение
  • Електрообзавеждане в областта на инфраструктурните обекти и промишлени предприятия
  • Монтаж на КИП и А прибори и инсталации

Монтажни дейности

  • Монтаж на технологично оборудване в хидротехнически съоръжения и индурстриални предприятия;
  • Монтаж на тръбопроводи, помпи и арматура в инфраструктурни обекти – помпени станции, пречиствателни станции за отпадъчни води, пречиствателни станции за питейни води и др.

Разработване и внедряване на SCADA системи

  • Проектиране, настройка и въвеждане в експлоатация на SCADA системи за автоматичен контрол и управление на промишлени процеси в различни области.
  • Разработка на приложен софтуер (приложни програми) за програмируеми контролери.
  • Инженерни решения за оптимални и ефективни операции на автоматичните системи.
  • Избор, доставка и въвеждане в експлоатация на контролно измервателни прибори и средства за автоматизация.