Пречистване
 

ПроСтрийм Груп ЕООД предлага цялостен цикъл услуги по пречистване на битови и промишлено замърсени отпадни води - проектиране, оборудване, шеф-монтаж....

Води
 

ПроСтрийм Груп ЕООД предлага широка гама от арматура, помпи, електрически задвижвания, фитинги с приложение в гражданското, индустриалнотo...

Индустрия
 

Продуктите намират приложение в транспортирането, контрола и анализа на течности, газове, прахови и други субстанции в нефтопреработвателната....

Енергетика
 

ПроСтрийм Груп ЕООД предлага различни изпълнения на арматура за ядрени, топло- и водноелектрически централи, топлопреносни и разпределителни....

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013 prostream | prostream.bg | Всички права запазени.